Σύλλογος Δανειοληπτων Ελβετικού Φράγκου
δάνεια ελβετικό φράγκο, δάνεια  chf

H απάτη του τραπεζικού συστήματος 21/5/2013 Godfrey Bloom EF