Σύλλογος Δανειοληπτων Ελβετικού Φράγκου
δάνεια ελβετικό φράγκο, δάνεια  chf

Όσοι συμμετείχαν στην Συλλογική αγωγή της Eurobank (για την οποία εκδόθηκε απόφαση στις 24/5/2016), μπορούν άμεσα να αρχίσουν να πληρώνουν τις δόσεις τους στην τράπεζα με βάση την ισοτιμία εκταμίευσης χωρίς να έχουν επιπτώσεις?
Η απόφαση ήταν θετική και πολύ καλή, δεν είναι όμως προσωρινά εκτελεστή. Επομένως θα πρέπει να περιμένουν να τελεσιδικήσει για να αποπληρώνουν με την αρχική ισοτιμία. Ήταν το πρώτο θετικό βήμα, έχουμε όμως συνέχεια.

Τα έντυπα που στέλνει η τράπεζα σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας θα πρέπει οπωσδήποτε να τα συμπληρώσει ο δανειολήπτης? Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν ποιες οι συνέπειες?

Tα έγγραφα σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας πρέπει να συμπληρωθούν . Σε περίπτωση μη συμπληρώσεως ο δανειολήπτης αποκτά την ιδιότητα του μη συνεργασιμου δανειολήπτη . Σαφώς η σύμβαση , εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορεί να καταγγελθεί .

 

Μέλος που συμμετέχει στην Συλλογική αγωγή, επέρχεται εκκρεμοδικία μεταξύ αυτού και της τράπεζας? Η τράπεζα μπορεί να κινήσει εις βάρος του νομικές διαδικασίες σε περίπτωση που έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και δεν προβεί σε ρύθμιση?

Για να υπάρχει εκκρεμοδικία απαιτείται ταυτότητα νομικής και ιστορικής βάσης της αγωγής με τους ίδιους διαδίκους με την ίδια ιδιότητα. Οταν επέλθει εκκρεμοδικία και όσο αυτή διαρκεί δεν μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε δικαστήριο νέα δίκη για την ίδια επίδικη διαφορά ανάμεσα στους ίδιους διαδίκους . Κατόπιν τούτων η τραπεζα σαφώς και μπορεί να κινήσει σε βάρος του νομικές διαδικασίες εαν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και δεν προβεί σε ρύθμιση.

 

Όσοι έχουν δυσκολίες στην πληρωμή της δόσης τους να προβούν σε ρύθμιση με την τράπεζα ή να αναμένουν πρώτα την όποια απόφαση για την συλλογική αγωγή?

Να προβούν σε ρύθμιση υπογράφοντας με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων τους . Οσοι δε συμμετέχουν ήδη στις συλλογικές αγωγές θα πρεπει να το αναφέρουν ρητώς .


Υπάρχει άλλος τρόπος να προβώ σε ρύθμιση του δανείου πέραν του εξωδίκου?

Οχι δεν υπάρχει άλλος τρόπος , διότι η τράπεζα δεν απαλείφει τους όρους αναγνώρισης . Ηδη στις συμβασεις έχουν προστεθεί και άλλοι όροι που δεν υπήρχαν στα κείμενα των αρχικών συμβατικών ρυθμίσεων περί αναγνωρίσεως ως νόμιμης ρητά της ισοτιμίας πώλησης καθώς και συνομολόγησης της προσυμβατικής ενημέρωσης. Εκτός την αποστολή εξωδίκου πλέον επιβάλλεται να τίθεται η ένδειξη της επιφύλαξης των συγκεκριμένων όρων.

 

Εάν δε συμφωνώ με τη δόση που προτείνει η τράπεζα μπορώ να κάνω κάτι ή αναγκαστικά θα πρέπει να αποδεχθώ αυτό που θα μου προτείνουν?

Δυναται ο δανειολήπτης εγγράφως να προβεί σε αντιπρόταση σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες.

 

Έκανα αίτηση ρύθμισης, έχουν περάσει 2-3 μήνες και δεν έχω λάβει απάντηση παρά το γεγονός ότι επικοινώνησα και άλλες φορές μαζί τους. Τι μπορώ να κάνω?

Υποβολή εγγράφου με το οποίο να αιτούμαι τους λόγους καθυστερησης καθώς και υποβολή σχετικού εγγραφου στον Συνήγορο του Καταναλωτή και Τραπεζικού Διαμεσολαβητή .


Τι κάνουμε όταν μέλος-δανειολήπτης ζητάει βεβαίωση ότι συμμετέχει στην Συλλογική Αγωγή π.χ για ασφαλιστικά ?

Μπορεί ο Σύλλογος να βεβαιώσει ότι συμμετέχει κάποιος δανειολήπτης στην συλλογική αγωγή, με την ιδιότητα που συμμετείχε, δηλαδή ως προσθέτως παρεμβαίνων σε προφορική πρόσθετη παρέμβαση.

Τι κάνω όταν η τράπεζα ΔΕΝ μπορεί να βρει την σύμβαση δανείου ? (Έχω ζητήσει η τράπεζα να μου προσκομίσει αντίγραφο της δανειακής μου συμβάσης, αλλά η τράπεζα ΔΕΝ την βρίσκει).

Υποβάλλω αίτημα στην Τραπεζα με απλή επιστολή ή με εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση – δήλωση βάση του άρθρου 47 του Ν. 2873/2000, όπως η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 παρ. 7 του Ν. 2912/2001 ). Εαν δεν τα αποδώσει μπορούν να ασκηθούν ασφαλιστικά μέτρα για επίδειξη εγγραφων

Τι κάνω που οι τράπεζες ΔΕΝ έχουν υπολογίσει το αρνητικό libor από την επίσημη ημερομηνίας του αρνητικού Libor
Υποβάλλω αίτημα στην Τραπεζα με απλή επιστολή ή με εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση – δήλωση


Ποιες οι προϋποθέσεις για να ενταχθώ στον νόμο Κατσέλη ?
Οταν ο δανειολήπτης ελβετικού φραγκου επιθυμεί να υπαχθεί στον νόμο Κατσελη ΠΡΕΠΕΙ να αμφισβητήσει το υπόλοιπο της οφειλής που φέρεται αναγραμμένο στην βεβαίωση οφειλών και να οριοθετήσει  αιτιολογημένα νομικά και ουσιαστικά το ύψος αυτού.

 

Πρέπει και οι ενήμεροι δανειολήπτες να προσκομίζουν τα έγγραφα που ζητάει η τράπεζα, με πρόσχημα τον συνεργάσιμο δανειολήπτη ?
Οι ενήμεροι δανειολήπτες δεν καλούνται από τις τράπεζες βάση του Κώδικα Δεοντολογίας προκειμένου να κριθούν συνεργάσιμοι δανειολήπτες .

Έχω ήδη κάνει επέκταση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου μου, αλλά αδυνατώ να πληρώσω την μηνιαία δόση. Μπορώ να κάνω κάτι ?
Εκ νέου διαπραγμάτευση με την Τράπεζα για μείωση δόσης ή άσκηση ασφαλιστικών μέτρων για δικαστική ρύθμιση της δόσης.