Σύλλογος Δανειοληπτων Ελβετικού Φράγκου
δάνεια ελβετικό φράγκο, δάνεια  chf

 

   Ο αγώνας που ξεκινάμε είναι δύσκολος γιατί είναι αγώνας κατά της κερδοσκοπικής πολιτικής των τραπεζών.

   Ο σύλλογός μας συγκροτείται και θα δρα από εθελοντές φυσικά πρόσωπα με βάση τον εθελοντισμό, τον αλτρουϊσμό και την αλληλεγγύη με σκοπό την ανάδειξη του μεγάλου προβλήματος του δανεισμού Ελλήνων Πολιτών σε Ελβετικό Φράγκο - είτε κατά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης, είτε κατόπιν μετατροπής του ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου από Ευρώ σε Ελβετικό Φράγκο.

   Συγκεκριμένα, ο σύλλογος έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α) Την ανάδειξη, την προβολή και την αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού, και νομικού προβλήματος.

β) Τον συντονισμό της δράσης όλων των δανειοληπτών για τη επίλυση αυτών των ζητημάτων.

γ) Την ανάπτυξη προτάσεων για τη δίκαιη αποζημίωση και διαχείριση ζημιών που έχουν προκύψει από την μεγάλη αλλαγή της ισοτιμίας ευρώ προς ελβετικό φράγκο. 

δ) Τη συνεργασία και συνδιαλλαγή με το αρμόδιο υπουργείο ή δημόσια ή ιδιωτική αρχή ή οποιοδήποτε άλλο φορέα για την υλοποίηση αυτών των προτάσεων ή άλλων συμφωνιών.

ε) Την αναζήτηση επιστημονικών και νομικών συμβουλών και ειδικών δικηγόρων - νομικών, οικονομολόγων και εμπειρογνωμόνων που θα συνδράμουν στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με το δανεισμό σε ελβετικό φράγκο.

  Θα πετύχουμε με  την ενεργητικότητα και συμμετοχή όλων μας.