Σύλλογος Δανειοληπτων Ελβετικού Φράγκου
δάνεια ελβετικό φράγκο, δάνεια  chf

Ρύθμιση δανείου από τράπεζα-Προσοχή στην υπογραφή του.[Αντώνης Πράτας]

 Αγαπητοί Δανειολήπτες, 


        Ζούμε σε μία χώρα ταλαιπωρημένη από τη συνεχή οικονομική ύφεση, η οποία από ό,τι θυμάμαι ξεκίνησε το έτος 2008 και συνεχίζεται αυξανόμενη μέχρις και σήμερα. Η μισή "Ελλάδα" ίσως και παραπάνω κουβαλάει στις πλάτες της δανειακές υποχρεώσεις συνιφθείσες κατά τις ημέρες των "παχιών αγελάδων", γεγονός που σημαίνει πως μετά την επελθούσα μείωση των μισθών και συντάξεων θα πρέπει να ρυθμιστούν από τα τραπεζικά ιδρύματα και να εξυπηρετηθούν αντίστοιχα από τους πιστολήπτες με βάση τα διαφορετικά οικονομικά δεδομένα. 
       Και φυσικά μιλώ για τις χιλιάδες αιτήσεις ρύθμισης δανείων στιςοποίες και έχει προβεί ο κάθε δανειολήπτης προκειμένω να τακτοποιήσει με κάποιες μικρότερες ενδεχομένως δόσεις ή κάποια περίοδο αναστολής των πληρωμών του τις ληξιπρόθεσμες και μή οφειλές του.

        Εδώ θα πρέπει να δώσετε μία δέουσα προσοχή εσείς όλοι οι δανειολήπτες, δοθέντος ότι όταν θα κληθείτε να υπογράψετε την αιτηθείσα ρύθμιση, τούτη θα έχει ως επικεφαλίδα της "Τροποποιητική Σύμβαση" ή "Σύμβαση Ρύθμισης οφειλής". Θα ξεκινάει με την εισαγωγή ότι την Χ, Ψ ημερομηνία συνήφθει μεταξύ υμών και της τραπεζικής εταιρίας η υπ' αριθμ......... σύμβαση στεγαστικού δανείου, και στη συνέχεια θα αναφέρει ότι την ημερομηνία υπογραφής της ρύθμισης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Τράπεζα είναι αυτές και οι μη ληξιπρόθεσμες αυτές, τις οποίες και ομολογείτε και επιβεβαιώνετε ότι είναι ακριβείς, σωστές, εύλογες και άνευ οιουδήποτεελαττώματος.-

        Επί της ουσίας λοιπόν πρόκειται για αιτιώδη αναγνώριση της οφειλής σας  αγαπητοί αναγνώστες, την οποία και θα σας συμβούλευα να την υπογράψετε με την ρητή επιφύλαξη γενικά κάθε νόμιμου δικαιώματός σας ως προς το ποσό που αναγνωρίζετε αλλά και ως προς την εγκυρότητα κάποιων όρων της αρχικής συμβάσεως (ιδίως όταν πρόκειται για δάνεια σε ελβετικό φράγκο) διότι αν δεν κάνετε τέτοια επιφύλαξη κατά την υπογραφή της σύμβασης ρυθμίσεως θεραπεύονται τα όποια τυχόν ελαττώματα της προηγούμενης αρχικής συμβάσεως και η μετέπειτα ρυθμιστική σύμβαση δεν θα μπορέσει να ανατραπεί στο μέλλον με αγωγή ακύρωσης αυτής παρά μόνο με λόγους που έχουν να κάνουν με την ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΗΣ στα χρηστά ήθη και κάποια ελαττώματα της δηλώσεως βουλήσεως, δηλαδή ακύρωση λόγω πλάνης, απάτης, απειλής, αλλά και αντίθεσή της σε κάποιον απαγορευτικό κανόνα δικαίου.


Πάντοτε λοιπόν την αίτηση ρύθμισής σας θα την υπογράφετε με τις ανωτέρω, αναλυτικά παρατεθείσες εξ εμού επιφυλάξεις σας.

Δηλαδή 

"Με την ρητή επιφύλαξη γενικά κάθε νόμιμου δικαιώματός μου ως προς το αναγνωριζόμενο ποσό και την εγκυρότητα των όρων της αρχικής συμβάσεως.
Το όνομά σας.


Αντώνιος Ν. Πράτας
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις

http://diadiktiakosdikigoros.blogspot.gr