Σύλλογος Δανειοληπτων Ελβετικού Φράγκου
δάνεια ελβετικό φράγκο, δάνεια  chf

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο (CHF)-Αγωγή για επαναφορά του κεφαλαίου Του δανείου και της μηνιαίας δόσης στις τιμές της ημέρας υπογραφής του.[Αντώνης Πράτας]

ΑΓΑ. Α
Με χαρά επίσης σας ανακοινώνω πως έχει εκδοθεί και η πρώτη ΘΕΤΙΚΗ δικαστική απόφαση (ασφαλιστικών μέτρων) με την οποία ανεστάλει η εκτέλεση διαταγής πληρωμής η οποίας εξεδόθει δυνάμει στεγαστικού δανείου σε ελβετικό φράγκο και μέσα στονμήνα Αύγουστο 2013 θα εκδοθεί και η πρώτη οριστική απόφαση για το ίδιο θέμα. 
Αγαπητοί αναγνώστες μου, είναι το δεύτερο άρθρο που γράφω για τον χειρισμό των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Και ναι ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις όσων από εσάς πήγατε να ελέγξετε το υπόλοιπο του άληκτου κεφαλαίου σας και διαπιστώσατε περίλυποι, ότι παρόλο που καταβάλατε κανονικά όλες τις δόσεις σας, αυτό να έχει αυξηθεί κατά δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Θα σας αναφέρω παράδειγμα πελάτη-εντολέα, του οποίου η αγωγή κατά της τράπεζας έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί το μήνα Ιούνιο, (σημειθείτω έχει σταματήσει να πληρώνει αυτό εδώ και 1 χρόνο), ο οποίος δανείστηκε το έτος 2006 το ποσό των 400.000 ευρώ (σε ελβετικό ήταν κάπου 640.000,00) και μετά από αλλεπάλληλες καταβολές περίπου 75.000 ευρώ, μετά από ερώτημα στην τράπεζα για κάποιο διακανονισμό ενημερώθηκε πως χρωστάει πλέον 480.000 ευρώ.!!
 Εδώ λοιπόν όλοι εσείς που συνάψατε συμβάσεις δανείου σε ελβετικό φράγκο θα αναρωτιέστε, αν μπορείτε να στραφείτε στην δικαιοσύνη προκειμένω να βρείτε το δίκιο σας. Προσωπικά έχω αναλάβει μέχρι στιγμής πάμπολλες υποθέσεις από δάνεια σε ελβετικό φράγκο, και σε κάποια από αυτές είχα την τύχη να λάβουμε και την εξώδικη απάντηση της τράπεζας σε εξώδικη όχληση που της είχαμε απευθύνει, το περιεχόμενο της απάντησης της τελευταίας έχω αναλυτικά παραθέσει σε άλλο άρθρο του παρόντος Blog μου. 


ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ (αγωγή για την ισοσκέλιση της ζημίας-ασφαλιστικά, για τη ρύθμιση προσωρινά της κατάστασης- ανακοπή κατά διαταγής) ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΑΘΕΜΙΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΗΦΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ ΔΑΝΕΙΑ. 

 Ξεκινώντας 
Α/ Οι περισσότερες των περιπτώσεων που έχω αναλάβει έχουν να κάνουν με υπαλλήλους τραπεζών, οι οποίοι δεν είχαν τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για να χορηγήσουν στους πελάτες τα εν λόγω δάνεια σε ελβετικά φράγκα, δεδομένου ότι υπάρχει σχετική νομοθεσία για τί κλάση πρέπει να έχει ένας τραπεζικός υπάλληλος ο οποίος διαπραγματεύεται με τον υποψήφιο πελάτη τη σύναψη τέτοιου "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ" και όχι ακριβώς δανείου. (Μιλάμε για το νόμο 3371/2005 και το άρθρο 49 αυτού).  Άρα δεν έχει γίνει σε καμία των περιπτώσεων η σύναψη του δανείου και η διαπραγμάτευσή συνάψεώς του κάτω από τη νόμιμη σκέπη που επιβάλει ο νομοθέτης, που σημαίνει με τη σειρά του "ηθελημένη υπαιτιότητα' της τραπεζικής εταιρίας. Στην αρχή λοιπόν που ξεκίνησα να γράφω το πρώτο δικόγραφο για μία τέτοια αγωγή, όντως και μετά από αναγνώσεις σχετικών άρθρων στο διαδίκτυο, αυτό το επιχείρημα ότι ο υπάλληλος, ως προστηθείς της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας δεν είχε την απαραίτητη κλάση, αφού στην ουσία η σύμβαση δανείου σε συνάλλαγμα και δη σε ελβετικό φράγκο είναι ένα είδους επενδυτικού προιόντος, είναι εν τέλει ένα επιχείρημα που όντως συμπεριέλαβα στην αγωγή μου. Όμως μετά από μελέτη σε βάθος του ζητήματος διαπίστωσα πως ίσως δεν είναι το σημαντικότερο. Διότι, αγαπητοί αναγνώστες το αν η χορήγηση αυτού του δανείου σε συνάλλαγμα (CHF) θεωρείται όντως ΔΑΝΕΙΟ ή επενδυτικό προιόν, είναι κάτι που δεν έχει οριστικά οριοθετηθεί. Διότι, αν προσέξετε και σε άλλο άρθρο του παρόντος Blog μου σε σχέση με το Ελβετικό φράγκο, αλλού οι τράπεζες του προσδίδουν την έννοια του στεγαστικού δανείου και αλλού του προσδίδουν το κύριο χαρακτηριστικό της γνώσης από μέρους σας της έννοιας του συναλλαγματικού κινδύνου, εξού και μιλάμε για ένα είδους επενδυτικού προιόντος. 

Β/ Σε όλες τις συμβάσεις χορήγησης δανείων σε ελβετικό φράγκο δεν έχω προσέξει Γενικούς Ορους Συναλλαγής των αυτών συμβάσεων που να προστατεύουν τον αντισυμβαλλόμενο πελάτη. Δηλαδή, ενώ προβλέπουν π.χ μία προστασία της μηνιαίας δόσης από ενδεχόμενη αλλαγή της ισοτιμίας φράγκου-ευρώ, δεν προβλέπουν καμία ανανέωση αυτής της προστασίας παρά μόνο κατάργησή αυτής φυσικά με κόστος, δεν προβλέπουν ενδεχόμενη αύξηση ή μείωση του άληκτου κεφαλαίου του δανείου φυσικά δολίως, αφού μπορεί εύκολα να ερωτηθεί κανείς : γιατί να προβλεφτεί μόνο η προστασία της δόσης και  όχι η προστασία του κεφαλαίου ; 
Νομικώς αυτός σημαίνει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι όροι που επιβάλλονται από νόμο 2251/1994 που έχει θεσπιστεί για την προστασία των καταναλωτών. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο αυτό, οι Γενικοί όροι συναλλαγών, δηλαδή οι όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για απροσδιόριστο αριθμό μελλοντικών συμβάσεων, απαγορεύονται και είναι άκυροι
αν έχουν ως αποτέλεσμα την διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, όπως συμβαίνει και στην περίπτωσή μας δηλαδή. 

Αυτό είναι και το κύριο επιχείρημά μας, αγαπητοί αναγνώστες, η διαπίστωση της καταχρηστικότητας συνάψεως όρων γενικών συναλλαγής αυτής. Δηλαδή, για να καταλάβετε :
Για να διαπιστώσουμε την καταχρηστικότητα ενός Γ.Ο.Σ, πρέπει πρώτα να ερευνήσουμε  αν υπάρχει τυπική διατάραξη ως απόκλιση από συνηθισμένη ρύθμιση και στη συνέχεια, να ερευνάταιο βαθμός έντασης της απόκλισης αυτής, δηλαδή αν η απόκλιση αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφορά αξιολογικές εκτιμήσεις καθοδηγητικού χαρακτήρα του ενδοτικού δικαίου.
Έτσι για να διαπιστώσουμε την καταχρηστικότητα γενικού όρου συναλλαγής, πρέπει πρώτα να ερευνάται αν αντίκειται σε απαγορευτική ρήτρα, που συγκαταλέγεται στην ενδεικτική απαρίθμηση του καταλόγου του άρθρου 2 παρ.7 του Ν. 2251/1994, ο οποίος περιέχει "per se" καταχρηστικές ρήτρες.  Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος ελέγχεται κατά πόσο ο συγκεκριμένος Γ.Ο.Σ (γενικός όρος συναλλαγής) περιέχει αποκλίσεις από ουσιώδεις αξιολογήσεις καθοδηγητικού χαρακτήρα του ενδοτικού δικαίου (Ολ.ΑΠ 6/2006). Αξιολογήσεις καθοδηγητικού χαρακτήρα, είναι αυτές που διαμορφώνουν τον σκοπό και την διατήρηση της φύσης της σύμβασης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών και που απηχούν πράγματι δικαιολογημένες προσδοκίες του πελάτη για το συγκεκριμένο είδος συναλλαγής. Δηλαδή τις ΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ για το συγκεκριμένο είδος συναλλαγής.

ΤΟΝΙΖΩ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ότι αυτό που στηρίζεται η αγωγή μας είναι : ποιές ήταν πράγματι οι δικαιολογημένες προσδοκίες σας για το συγκεκριμένο είδος συναλλαγής. (Στεγαστικό δάνειο (η αλήθεια) ή επένδυση με προιόν την αγορά συναλλάγματος (επιχείρημα τράπεζας). 

Σ' αυτούς του κανόνες έχει στηριχτεί η αγωγή μου για την ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΤΙΣ ΔΟΥΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. 

Επίσης, θα πρέπει όλοι εσείς να γνωρίζετε ότι : Αν κάποιοι από εσάς αυτούς τους γενικούς όρους συναλλαγής σας τους είχαν συμπεριλάβει στη σύμβασή σας δανείου και εξ αυτού στην περίπτωση που έχετε υπογράψει οποιαδήποτε ρήτρα "ότι λάβαμε γνώση των όρων της σύμβασης και παραιτούμαστε του δικαιώματός μας να την αμφισβητήσουμε" ακόμα και αν αυτοί οι Γενικοί όροι συναλλαγής και η αποδοχή αυτών από μέρους του καταναλωτή, με την ένταξη τούτων στη συναφθείσα σύμβαση, δεν τους καθιστά σε καμία περίπτωση έγκυρους, αν βέβαια ήταν άκυροι,  διότι οι κανόνες για τον έλεγχο της καταχρηστικότητάς τους, με βάση τα κριτήρια των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 2 του Ν. 2251/1994, είναι κανόνες αναγκαστικού δικαίου, απο την εφαρμογή των οποίων δεν είναι δυνατή η συμβατική παραίτηση (άρθρο 3 ΑΚ, ΟλΑΠ 6/2006).

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Να καθοριστεί η αποπληρωμή του δανείου στο ποσό της ισοτιμίας με βάση την οποία είχε υπογραφεί η επίδικη σύμβαση.   


ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Να επανέλθει η μηνιαία δόση από εδώ και πέρα ανάλογα με την ισοτιμία ελβετικού- φράγκου-ΕΥΡΩ με βάση την οποία είχε υπογραφεί η επίδικη σύμβαση.

Για όσους από εσάς έχει ήδη κινηθεί με έκδοση διαταγής πληρωμής η αντίδικος τραπεζική εταιρίας, όλα τα ανωτέρω μπορούν να αποτελέσουν το περιεχόμενο ΑΝΑΚΟΠΗ κατά της διαταγής πληρωμής και ασφαλιστικών μέτρων αναστολής της εκτέλεσης. Αρκεί η έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής έγινε σε εκτέλεση κάποιων από τους προαναφερόμενους Γενικούς Όρους Συναλλαγής, αν δηλαδή, γαι την έκδοση της διαταγής πληρωμής λήφθηκαν υπόψη και οι όροι αυτοί. 

Σας το λέω αυτό, γιατί ήδη έχει εκδοθεί απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είχε ως γενεσιουργό αιτία μία σύμβαση στεγαστικού δανείου σε συνάλλαγμα- Ιαπωνικό ΓΙΕΝ (εντελώς παρόμοια περίπτωση.

ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΛΗΘΕΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΕΤΕ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ-ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑ ΝΑ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΤΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την εν όγω συννενόησή μας είναι η : denmarco@hotmail.com 
και τα τηλέφωνά μου 6974-417556.
ΑΓΑΠΗΤΟΙ αναγνώστες μου, έχω δημοσιεύσει και το νέο άρθρο μου το Σεπτέμβριο του 2012 στο παρόν ιστολόγιο για τα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο με τίτλο "ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ' Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ, που ναι μεν δεν το ολοκλήρωσα, πράγμα που θα κάνω εντός λίγων ημερών. Διότι και η πορεία των υποθέσεων που χειρίζομαι "βγάζει" συνεχώς νέα πράγματα που σημαίνει και νέα πραγματικά περιστατικά (ειδικότερες συνθήκες) για την υπαγωγή τους στους ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ που ως δικηγόρος καλούμαι να ερμηνεύσω ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΕΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΟΥ. 

http://diadiktiakosdikigoros.blogspot.gr