Σύλλογος Δανειοληπτων Ελβετικού Φράγκου
δάνεια ελβετικό φράγκο, δάνεια  chf

****ΜΕΛΕΤΗ**** Ποιές δυνατότητες παρέχει το ελληνικό δίκαιο για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τα δάνεια σε ελβετικά φράγκα; [Π. Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ]

ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ  
τόμος 64/2016, τεύχος 2 Φεβρουάριος 2016, σελ. 224-239