Σύλλογος Δανειοληπτων Ελβετικού Φράγκου
δάνεια ελβετικό φράγκο, δάνεια  chf

*****ΜΕΛΕΤΗ*****Δάνεια σε Συνάλλαγμα και προστασία του οφειλέτη [Δημ. Σπυράκος]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ΕΤΟΣ 2015 τεύχος 8-9

διαβάστε εδώ