Σύλλογος Δανειοληπτων Ελβετικού Φράγκου
δάνεια ελβετικό φράγκο, δάνεια  chf

*****ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ***** Δικαστικός έλεγχος ΓΟΣ που ενσωματώνει κατά περιεχόμενο το άρθρο 291ΑΚ [Ι.Ε. ΒΕΝΙΕΡΗ]

ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΕ 2015 σελ 704