Σύλλογος Δανειοληπτων Ελβετικού Φράγκου
δάνεια ελβετικό φράγκο, δάνεια  chf

16-10-2013

Προσοχή στις παγίδες των τραπεζών...για να μειώσετε τη μηνιαία δόση [Θανάσης Αλαμπάσης]

07-10-2013

ΠΡΟΣΟΧΗ στην αντικατάσταση της σύμβασης σε CHF με νέα σύμβαση σε ΕΥΡΩ. [Θανάσης Αλαμπάσης]

07-10-2013

Τράπεζες: ΠΡΟΣΟΧΗ στην υπογραφή νέας σύμβασης δανείου με την οποία αναγνωρίζεις οφειλή παλαιότερης σύμβασης.[Θανάσης Αλαμπάσης]]

07-10-2013

Τράπεζες: Πως από άκυρες συμβάσεις οι τράπεζες «χάνουν» τα λεφτά τους… [Θανάσης Αλαμπάσης]

07-10-2013

Δάνειο σε Ελβετικό φράγκο-Ο δικαστικός αγώνας για τη δικαίωση. [Αντώνης Πράτας]

07-10-2013

Ρύθμιση δανείου από τράπεζα-Προσοχή στην υπογραφή του.[Αντώνης Πράτας]

07-10-2013

Ανακοπή σε διαταγή πληρωμής από δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο.[Αντώνης Πράτας]

07-10-2013

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο (CHF)-Αγωγή για επαναφορά του κεφαλαίου Του δανείου και της μηνιαίας δόσης στις τιμές της ημέρας υπογραφής του.[Αντώνης Πράτας]

07-10-2013

Αγωγή με την οποία μπορείς να ζητήσεις το δάνειο να αποπληρωθεί .. [Θανάσης Αλαμπάσης]