Σύλλογος Δανειοληπτων Ελβετικού Φράγκου
δάνεια ελβετικό φράγκο, δάνεια  chf

07-04-2016

*****ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ***** Συμβάσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο. Κύρος γενικών όρων συναλλαγών και συναφή ζητήματα.[Γ. Δέλλιου/Αν. Βαλτούδη]

24-04-2016

*****ΜΕΛΕΤΗ*****Δάνεια σε Συνάλλαγμα και προστασία του οφειλέτη [Δημ. Σπυράκος]

27-04-2016

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Μια πρώτη αντίκρουση των νέων τραπεζικών ισχυρισμών [Μάριος Μαρινάκος]27 Απρ 2016

12-06-2015

****ΜΕΛΕΤΗ****ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ-Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ [

04-05-2016

*****ΜΕΛΕΤΗ*****Η τραπεζική πραγματικότητα του δανείου σε Ελβετικό Φράγκο [Γκλαβοπούλου Ξ.]

20-02-2014

****ΜΕΛΕΤΗ**** ΔΑΝΕΙΑ σε CHF:ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ]

01-01-2014

Εισήγηση Ειρηνοδίκη Φαρσάλων κ. Αθανασίου Μπλάντα: «Ο έλεγχος από τον Δικαστή του πραγματικού ύψους της απαίτησης, ειδικά στη περίπτωση των οφειλών σε ξένο νόμισμα»

05-12-2014

ΠΟΣΟ ΝΟΜΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;;[ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ]

04-03-2014

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Μύθοι και Πραγματικότητες [ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ]

07-10-2013

Καταγγελία Δανείου σε Ελβετικό Φράγκο- Καταγγελία Δανείου Γενικώς-Τρόποι Προστασίας.[Αντώνης Πράτας]