Σύλλογος Δανειοληπτων Ελβετικού Φράγκου
δάνεια ελβετικό φράγκο, δάνεια  chf

02-12-2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΠ. ΨΥΧΟΜΑΝΗ

02-12-2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ι. ΒΕΝΙΕΡΗ

02-12-2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

02-12-2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Γ. ΔΕΛΛΙΟΥ- ΑΝ. ΒΑΛΤΟΥΔΗ

02-12-2016

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

02-12-2016

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ι. ΒΕΝΙΕΡΗ

02-12-2016

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Γ. ΔΕΛΛΙΟΥ-ΑΝ. ΒΑΛΤΟΥΔΗ

23-05-2016

****ΜΕΛΕΤΗ**** Ποιές δυνατότητες παρέχει το ελληνικό δίκαιο για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τα δάνεια σε ελβετικά φράγκα; [Π. Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ]

12-05-2016

*****ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ***** Δικαστικός έλεγχος ΓΟΣ που ενσωματώνει κατά περιεχόμενο το άρθρο 291ΑΚ [Ι.Ε. ΒΕΝΙΕΡΗ]

26-04-2016

*****ΜΕΛΕΤΗ*****Τραπεζικά στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα [Ψυχομάνης Σπ.]