Σύλλογος Δανειοληπτων Ελβετικού Φράγκου
δάνεια ελβετικό φράγκο, δάνεια  chf

02-12-2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΠ. ΨΥΧΟΜΑΝΗ

02-12-2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ι. ΒΕΝΙΕΡΗ

02-12-2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

02-12-2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Γ. ΔΕΛΛΙΟΥ- ΑΝ. ΒΑΛΤΟΥΔΗ

02-12-2016

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

02-12-2016

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ι. ΒΕΝΙΕΡΗ

02-12-2016

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Γ. ΔΕΛΛΙΟΥ-ΑΝ. ΒΑΛΤΟΥΔΗ

24-04-2016

*****ΜΕΛΕΤΗ*****Δάνεια σε Συνάλλαγμα και προστασία του οφειλέτη [Δημ. Σπυράκος]

27-04-2016

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Μια πρώτη αντίκρουση των νέων τραπεζικών ισχυρισμών [Μάριος Μαρινάκος]27 Απρ 2016

12-06-2015

****ΜΕΛΕΤΗ****ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ-Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ [