Σύλλογος Δανειοληπτων Ελβετικού Φράγκου
δάνεια ελβετικό φράγκο, δάνεια  chf

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 66/14 Λουξεμβούργο, 30 Απριλίου 2014 Απόφαση στην υπόθεση C-26/13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 3ης Δεκεμβρίου 2015 υπόθεση C‑312/14

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα) της 30ής Μαΐου 2013 υπόθεση C-397/11Communication concerning the decision of the Curia of Hungary in civil case n° Pfv.I.21.156/2015