Σύλλογος Δανειοληπτων Ελβετικού Φράγκου
δάνεια ελβετικό φράγκο, δάνεια  chf

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ -ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ-

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1/2016 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας
966/2016 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας
5/2016 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
1819/2016 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
1213/2016 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
135/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου
651/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών
53/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
52/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς
113/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας
3761/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας
5374/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας
369/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
305/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης
306/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης
1248/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
349/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου