Σύλλογος Δανειοληπτων Ελβετικού Φράγκου
δάνεια ελβετικό φράγκο, δάνεια  chf

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ -ΘΕΤΙΚΕΣ-

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
127/2013 ανακοπή διαταγής πληρωμής απο το Πολυμελές Πρωτοδικείο Τρικάλων
23/2014
    απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης
41/2014    απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης
11/2015     απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου
13/2015    απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης
26/2015    απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης
35/2015   απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου
38/2015    απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης
161/2015   απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
3789/2015  απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
46/2016   απόφαση του Πολυμελους Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
334/2016  απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Συλλογική Αγωγή)
619/2016  απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
2/2017   απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης
4/2017   απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης
6/2017   απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης
16/2017   απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου
24/2017   απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης
44/2017   απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης
83/2017   απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου
99/2017     απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου
129/2017   απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου
135/2017    απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου
153/2017    απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου
286/2017    απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου
456/2017    απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου
799/2017  απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Συλλογική Αγωγή)
800/2017
  απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Συλλογική Αγωγή)
1911/2017   απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ΠειραιάΕΦΕΤΕΙΟ
17/2017   απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας
86/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου
457/2017 απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου
791/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά
1611/2017 απόφαση του  Εφετείου Αθηνών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

192/2014    απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης
110/2015    απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου
128/2015    απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου
134/2015    απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας
135/2015    απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας
163/2015    απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας
178/2015    απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
192/2015    απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
320/2015    απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας
373/2015     απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου
458/2015     απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου
574/2015     απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου
3399/2015   απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
3965/2015   απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
4481/2015   απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
7501/2015   απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
8463/2015   απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
81/2016      απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
774/2016  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών 
1214/2017   απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά 
1484/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
4222/2017  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
7982/2017  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
93/2018  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου
2536/2018  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
8419/2018  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών