Σύλλογος Δανειοληπτων Ελβετικού Φράγκου
δάνεια ελβετικό φράγκο, δάνεια  chf
ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘΜ 4438 
Άρθρο 13 παράγραφοι 4 & 8

Υποχρέωση των τραπεζών η παροχή αντιγράφου της σύμβασης πριν τη σύναψη αυτής.