Σύλλογος Δανειοληπτων Ελβετικού Φράγκου
δάνεια ελβετικό φράγκο, δάνεια  chf

ΑΙΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Για παράνομες καθυστερήσεις ή αρνηση παροχής εντύπων και οικονομικών στοιχείων από τις τράπεζες.

Βίκτωρ Π. Τσιλώνης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος της νομικής ομάδας της ΕΚΠΟΙΖΩ Θεσσαλονίκης

Το έντυπο της αίτησης θα το βρείτε εδώ