Σύλλογος Δανειοληπτων Ελβετικού Φράγκου
δάνεια ελβετικό φράγκο, δάνεια  chf

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΥΤΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ για καθυστέρηση εγγράφων

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ πρόσθετης πράξης που τυχόν υπογράψατε και περιείχε όρους όπως πχ περί αναγνώρισης χρέους

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΡΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ LIBOR

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟΔΩΝ ΦΑΚΕΛΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ