Σύλλογος Δανειοληπτων Ελβετικού Φράγκου
δάνεια ελβετικό φράγκο, δάνεια  chf

Εκδόθηκαν οι Πρωτόδικες αποφάσεις των συλλογικών αγωγών κατά των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗΣ και ALPHA BANK

Στις 2/11/2017 εκδόθηκαν οι πρωτόδικες αποφάσεις των συλλογικών αγωγών κατά της ΕΘΝΙΚΗΣ τράπεζας, δείτε την   απόφαση εδώ   και κατά της ALPHA BANK ,   δείτε την   απόφαση   εδώ   .